İNSAN KAYNAKLARI


* Maksimum boyut: 5 mb
* Dosya Formatı: pdf, jpg, doc, docx
Not: " * " Doldurulması zorunlu alanlardır. Not: " * " Başvuru Pozisyonu alanına başvurmak istediğiniz açık pozisyonu belirtiniz..

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Doğa Grup İnsan Kaynakları Misyonu
Doğa Şirketler Grubu'nun hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet ve başarı avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.

Doğa Grup İnsan Kaynakları Vizyonu
Doğa Şirketler Grubu'nun kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; iş sonuçlarına etki eden, değer katan, insiyatif alabilen, yetenekli ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.

Doğa Grup İnsan Kaynakları Politika ve Stratejileri
Doğa Grup çalışanları, markaları ve değerleri ile bir bütündür. Bu yüzden çalışanlar, şirketin en önemli varlığıdır ve şirketin büyüyen başarısının temelidir. Tüm strateji ve hedeflerimizin odağı çalışanlarımızdır. Stratejilerimiz; Etkin işe alım ve yönetim politikaları ile en yetenekli adayları şirkete kazandırmak, Etkin yetenek yönetimi politikaları ile yetenekli çalışanları elde tutmak, İnsan kaynağının memnuniyetini, kalite ve performansı yüksek iş sonuçlarını esas alan objektif kriterlere dayalı adil bir performans, ücret ve yan haklar yönetimini esas almak
İŞ ORTAKLARIMIZ