Background

SOSYAL SORUMLULUK

Gücümüzü doğanın yaratıcılığına duyduğumuz saygıdan ve özgür bireyler yetiştiren esnek bakış açımızdan alırız.

Tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile sürdürülebilir bir dünya için, ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğumuzu, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tüm duyarlılığımız ile üstleniriz.

Doğa Grup’un Eğitim alanındaki sosyal sorumluluk faaliyetleri Doğa Eğitim Vakfı tarafından yönetilmekte ve hayata geçirilmektedir. Bugüne kadar Vakıf aracılığıyla, Şanlıurfa’da 2 tane okul yaptırılmış ve binlerce öğrenciye burs desteği sağlanmıştır.

Doğa, eğitim alanındaki tecrübe ve kalitesini üniversite alanına taşıma misyonu ile ülkemize yeni bir üniversite kazandırmak için çalışmalara başlamıştır.